herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymienione nieruchomości, położone w Grudziądzu, stanowiące własność gminy - miasto Grudziądz

Zgodnie art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymienione nieruchomości, położone w Grudziądzu, stanowiące własność gminy – miasto Grudziądz, zostają przeznaczone do:

  1. zbycia w drodze przetargu - ul. Waryńskiego (działka nr 41/11 o powierzchni 11 m2, w obr. 163 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00025048/0 oraz działka nr 40/9 w obr. 163 o powierzchni 5.695 m2, zapisana w księdze wieczystej TO1U/00032795/3 z przeznaczeniem pod zabudowę usługową – symbol 3U),
  2. oddania w najem w trybie bezprzetargowym - ul. Mickiewicza (działka nr 25/11 w obr. 35 o powierzchni 289 m2 zapisana w księdze wieczystej TO1U/00001985/6 - przeznaczona do oddana w najem na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej jako działka nr 26/12 w obr. 35.).

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 15 listopada 2018 r. (poz. 1) i dniem 20 listopada 2018 r. (poz. 2) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż” (poz. 1) i w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – użytkowanie” (poz. 2).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (poz. 1) na podstawie przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy upływa z dniem 28 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pok. 314, tel. 56 45 10 274.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 26-11-2018 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 26-11-2018 09:58