herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR II/23/18 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2019-02-19 10:54
dokument UCHWAŁA NR II/22/18 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2018 rok 2018-12-05 11:19
dokument UCHWAŁA NR II/21/18 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-12-05 11:18
dokument UCHWAŁA NR II/20/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2018-12-05 11:17
dokument UCHWAŁA NR II/19/18 w sprawie ?Programu współpracy gminy ? miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok? 2018-12-05 11:16
dokument UCHWAŁA NR II/18/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2018-12-05 11:15
dokument UCHWAŁA NR II/17/18 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2018-12-05 11:14
dokument UCHWAŁA NR II/16/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Grudziądza 2018-12-05 11:13
dokument UCHWAŁA NR II/15/18 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 2018-12-05 11:10
dokument UCHWAŁA NR II/14/18 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 11:07
dokument UCHWAŁA NR II/13/18 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 11:06
dokument UCHWAŁA NR II/12/18 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 11:03
dokument UCHWAŁA NR II/11/18 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 11:01
dokument UCHWAŁA NR II/10/18 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 11:00
dokument UCHWAŁA NR II/9/18 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 10:58
dokument UCHWAŁA NR II/8/18 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 10:57
dokument UCHWAŁA NR II/7/18 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 10:55
dokument UCHWAŁA NR II/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 10:52
dokument UCHWAŁA NR II/5/18 w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 10:50
dokument UCHWAŁA NR II/4/18 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza i ustalenia zakresów ich działania 2018-12-05 10:45
dokument UCHWAŁA NR II/3/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 10:45
dokument UCHWAŁA NR II/2/18 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Grudziądza 2018-12-05 10:33