herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Panattoni Europe Sp. z o.o.

Grudziądz, dnia 14 grudnia 2018 roku

GK-I.6220.12.2018

i n f o r m a c j a

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 )

zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2018 roku

 

po rozpatrzeniu wniosku PANATTONI EUROPE Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, złożonego przez pełnomocnika Jakuba Kucharczyka, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej 261/2, obręb 0163 w Grudziądzu.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią decyzji oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, przy ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13.

Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w przedmiotowej sprawie: www.bip.grudziadz.pl 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 20-12-2018 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2018 11:44