herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Al. Sportowców 8 w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 09.01.2019 r.

GK-II.6131.3.2019

 

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.

Na podstawie art. 10, 49 i 79 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póżn. zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn.zm.) Prezydent Grudziądza informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu, z/s przy ul. Curie- Skłodowskiej 5-7, 86 – 300 Grudziądz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na granicy działki nr 157/2, obręb 141, oraz dz. nr 157/55 zlokalizowanej przy ul. Al. Sportowców 8 w Grudziądzu.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 24.01.2019 r. na godzinę 11:00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Grudziądza publicznie dostępnym wykazie danych: www.bip.grudziadz.pl/ochrona środowiska/ pozwoleniaidecyzje/.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia- obwieszczenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - , ul. Sikorskiego 32-36, pokój nr 10 tel. 56 45 10 267.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 10 stycznia 2019 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 14-01-2019 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Schulz 14-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2019 11:53