herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

IX sesja Rady Miejskiej Grudziądza 27 marca 2019 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

VIII sesję Rady Miejskiej Grudziądza na 27 marca 2019 r. o godz. 11:00    

w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad* :

 1. Sprawy porządkowe;
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przedstawienie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołów  z VI i VII   sesji.
 1. Informacje Prezydenta Grudziądza.
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039.
 4. Uchwała w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
 5. Uchwała w sprawie miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej:
 1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
 2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
 3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
 4. głosowanie nad projektem uchwały.

7.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo.

8.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem.

9.Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku”.

10. Oświadczenia.

11. Zakończenie obrad.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Józefa Podlaska 15-03-2019 07:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Józefa Podlaska 18-03-2019 14:26