herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy -miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na których umieszczono następujące nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul . Droga Łąkowa oraz przy ul. Długiej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na których umieszczono następujące nieruchomości położone w Grudziądzu:

  1. ul. Długa 34-36, nieruchomość oznaczona jako działka nr 87 o pow. 0.0094 ha, obręb 45, zapisana w księdze wieczystej KW nr TO1U/00002402/3, zabudowana częścią budynku mieszkalnego wielorodzinnego, której sprzedaż nastąpi na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 89 w obr. 45;
  2. lokal mieszkalny nr 7, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Droga Łąkowa 15, zapisany w KW nr TO1U/00057922/4 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 30/3, nr 30/6, nr 30/10 o łącznej pow. 0.0619 ha, obr. 91, zapisanej w KW nr TO1U/00042031/3 oraz udziałem wynoszącym 8/512 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 30/15 w obr. 91, o pow. 0.0679 ha, zapisanej w KW TO1U/00042043/0, których sprzedaż nastąpi na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 08.03.2019 r. (poz. 1) i z dniem 12.03.2019 r. (poz. 2) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

 Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 19.04.2019 r. (poz. 1) i z dniem 23.04.2019 r. (poz. 2)

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 4510277.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 20-03-2019 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 20-03-2019 07:43