herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR IX/66/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku? 2019-03-29 07:58
UCHWAŁA NR IX/65/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Konarskiego, Solidarności i Nad Torem 2019-03-29 07:57
UCHWAŁA NR IX/64/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Sadowo 2019-03-29 07:44
UCHWAŁA NR IX/63/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Skowronkowej 2019-03-29 08:01
UCHWAŁA NR IX/62/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku 2019-03-29 07:29
UCHWAŁA NR IX/61/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039 2019-03-29 07:27
UCHWAŁA NR IX/60/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-03-29 07:26