herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 176/19 w sprawie harmonogramu działań służących realizacji w 2019 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2016-2025" 2019-06-04 10:53
ZARZĄDZENIE NR 175/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-05-08 09:41
ZARZĄDZENIE NR 174/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-06-04 10:51
ZARZĄDZENIE NR 173/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Okrzei oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-06-04 10:49
ZARZĄDZENIE NR 172/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wyspiańskiego z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 36 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw 2019-06-04 10:47
ZARZĄDZENIE NR 171/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Nauczycielskiej, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż owoców i warzyw 2019-06-04 10:45
ZARZĄDZENIE NR 170/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-05-08 09:39
ZARZĄDZENIE NR 169/19 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Straży Miejskiej w Grudziądzu 2019-05-08 09:22
ZARZĄDZENIE NR 168/19 zmieniające zarządzenie w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2019-04-24 11:47
ZARZĄDZENIE NR 167/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania uczczenia setnej rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy 2019-06-04 10:44
ZARZĄDZENIE NR 166/19 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. z siedzibą w Grudziądzu 2019-04-24 11:42
ZARZĄDZENIE NR 165/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. Budowa węzła multimodalnego, przebudowa infrastruktury tramwajowej i drogowej dla potrzeb transportu publicznego oraz zakup taboru tramwajowego w Grudziądzu 2019-04-24 11:41
ZARZĄDZENIE NR 164/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cichej 4, zabudowanej domem letniskowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 12:29
ZARZĄDZENIE NR 163/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-04-19 12:28
ZARZĄDZENIE NR 162/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2019-04-19 12:33
ZARZĄDZENIE NR 161/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2019-04-19 12:28
ZARZĄDZENIE NR 160/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury – Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2019-04-24 13:31
ZARZĄDZENIE 159/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury – Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu 2019-04-24 13:24
ZARZĄDZENIE NR 158/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2019-04-24 13:25
ZARZĄDZENIE NR 157/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-24 11:36
ZARZĄDZENIE NR 156/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu 2019-04-19 12:27
ZARZĄDZENIE NR 155/19 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Grudziądzu 2019-04-19 12:27
ZARZĄDZENIE NR 154/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-04-19 12:21
ZARZĄDZENIE NR 153/19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu 2019-04-19 12:26
ZARZĄDZENIE NR 152/19 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu 2019-04-19 12:25
ZARZĄDZENIE NR 151/19 w sprawie cofnięcia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-04-25 14:05
ZARZĄDZENIE NR 150/19 w sprawie zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13 2019-07-10 07:35
ZARZĄDZENIE NR 149/19 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa 3a 2019-04-19 12:18
ZARZĄDZENIE NR 148/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00028400/7 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2019-04-19 12:17
ZARZĄDZENIE NR 147/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-06-19 12:18
ZARZĄDZENIE NR 146/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-04-24 11:33
ZARZĄDZENIE NR 145/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-24 11:32
ZARZĄDZENIE NR 144/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-04-19 12:22
ZARZĄDZENIE NR 143/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-04-24 11:30
ZARZĄDZENIE NR 142/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-04-19 12:14
ZARZĄDZENIE NR 141/19 w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2019-04-19 12:12
ZARZĄDZENIE NR 140/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2019-04-19 12:12