herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy ? miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemców)

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (na rzecz najemców), na których umieszczono;

  1. lokal mieszkalny nr 99, mieszczący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym
    w Grudziądzu przy ul. Kopernika 2, zapisany w KW nr TO1U/00059902/2 wraz z udziałem
    w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 51/105 i nr 54/1 w obr. 100 oraz
    nr 68/43, nr 73/1, nr 73/2, nr 74/1, nr 67/6 w obr. 101 o łącznej pow. 1.2103, zapisanej
    w KW nr TO1U/00035711/2;
  2. lokal użytkowy nr 4 mieszczący się w budynku użytkowym, położonym w Grudziądzu przy ul. Ikara 4 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 21/705, o pow. 3305m², obręb 118, KW nr TO1U/00027892/5.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 08.04.2019 r. (poz. 1), 18.04.2019 r. (poz. 2) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl  w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 20.05.2019 r. (poz. 1) i z dniem 30.05.2019 r. (poz. 2).  

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 4510277.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 23-04-2019 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 23-04-2019 08:56