herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Hydro-Vacuum S.A. dla przedsięwzięcia polegającego na odzysku metali i szkła w instalacji odlewniczej

Grudziądz, dnia 6 maja 2019 roku

GK-I.6220.2.2019

I N F O R M A C J A
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

zawiadamia się, że

po rozpatrzeniu wniosku Hydro-Vacuum S.A., 86-300 Grudziądz, ul. Droga Jeziorna 8, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na odzysku metali i szkła w instalacji odlewniczej zakładu, na działkach nr 208/1, 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 208/7, 208/8, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 208/13, 208/15, 208/18, 208/19, 208/22, 208/23, 208/25, 208/26, 208/27, 208/28, 209, 76/29, 168/5, obręb 141 oraz po otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z dnia 1 marca 2019 roku, znak: N.NZ-423/4/19, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia z dnia 26 lutego 2019, znak GD.RZŚ.435.218.2019.DK oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2019 roku, znak: WOO.4220.100.2019.JO.3 dnia 24 kwietnia 2019 roku przedmiotowa decyzja została wydana.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym wydanymi opiniami organów można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36, I piętro, pokój nr 13.

Informacja zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 07-05-2019 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2019
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2019 08:26