herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla SITS INDUSTRY Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do produkcji włókniny oraz linii do napełniania poduch w nowo wydzielanym pomieszczeniu produkcyjnym zlokalizowanym w istniejącym budynku produkcyjnym nr 2 na terenie zakładu zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych numer 5/7 oraz 5/10, obręb 18, przy ul. Droga Graniczna 10 w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 28 maja 2019 roku

GK-I.6220.6.2019

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że

po rozpatrzeniu wniosku SITS INDUSTRY Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Grzegorza Weydmanna, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii do produkcji włókniny oraz linii do napełniania poduch w nowo wydzielanym pomieszczeniu produkcyjnym zlokalizowanym w istniejącym budynku produkcyjnym nr 2 na terenie zakładu w Grudziądzu przy ul. Droga Graniczna 10 oraz po otrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia z dnia 7 maja 2019, znak GD.RZŚ.435.521.2019.DK, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu z dnia 8 maja 2019 roku, znak: N.NZ-423/11/19 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 roku, znak: WOO.4220.302.2019.OD dnia 27 maja 2019 roku przedmiotowa decyzja została wydana.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym wydanymi opiniami organów można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Sikorskiego 32-36,
I piętro, pokój nr 13.

Informacja zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 28-05-2019 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 28-05-2019 09:41