herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XI/93/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy ? miasto Grudziądz 2019-05-31 08:45
dokument UCHWAŁA NR XI/92/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 2019-05-31 08:45
dokument UCHWAŁA NR XI/91/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego Rady Miejskiej Grudziądza Pana Łukasza Kowarowskiego 2019-05-31 08:44
dokument UCHWAŁA NR XI/90/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wygaszenia mandatu radnej Rady Miejskiej Grudziądza Pani Róży Lewandowskiej 2019-05-31 08:43
dokument UCHWAŁA NR XI/89/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na 2019 rok 2019-05-31 08:40
dokument UCHWAŁA NR XI/88/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozszerzenia uprawnień w programie ?Grudziądzka Karta Dużej Rodziny? o przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla rodziców posiadających ?GKDR? 2019-05-31 08:40
dokument UCHWAŁA NR XI/87/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej projektowanej drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza. 2019-05-31 08:39
dokument UCHWAŁA NR XI/86/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej projektowanej drodze wewnętrznej na terenie miasta Grudziądza. 2019-05-31 08:38
dokument UCHWAŁA NR XI/85/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019-05-31 08:38
dokument UCHWAŁA NR XI/84/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie oceny działalności w 2018 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ?TO-MY? 2019-05-31 08:37
dokument UCHWAŁA NR XI/83/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-05-31 08:36
dokument UCHWAŁA NR XI/82/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum Nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Grudziądzu 2019-05-31 08:35
dokument UCHWAŁA NR XI/81/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Gimnazjum Nr 8 w Grudziądzu 2019-05-31 08:35
dokument UCHWAŁA NR XI/80/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu poprzez przeniesienie jego siedziby 2019-05-31 08:34
dokument UCHWAŁA NR XI/79/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9 dla Dorosłych w Grudziądzu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ks. Stanisława Staszica w Grudziądzu, ul. Legionów 2/12 2019-05-31 08:34
dokument UCHWAŁA NR XI/78/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Kwidzyńską, Osikową oraz Paderewskiego 2019-05-31 08:33
dokument UCHWAŁA NR XI/77/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2019-2039 2019-05-31 08:32
dokument UCHWAŁA NR XI/76/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-05-31 08:30