herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 216/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Tarpno" w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 216/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 4 czerwca 2019 r.

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego „Tarpno” w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego „Tarpno” w Grudziądzu, ul. Legionów 30 w następującym składzie:

 1. przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
 1. Andrzej Cherek – Przewodniczący,
 2. Szymon Gurbin,
 3. Maciej Gburczyk;

 

 1. przedstawiciele Kuratorium Oświaty:
 1. Jolanta Gruchlik,
 2. Joanna Rek,
 3. Kazimierz Burek;

           

 1. przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
 1. Izabela Figurska,
 2. Justyna Ciechanowska;

 

 1. przedstawiciele Rady Rodziców:
 1. Agnieszka Podlińska,
 2. Irena Kotarska;

 

 1. przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: Róża Lewandowska (w przypadku nieobecności – Barbara Grajczak-Migawa),

 

 1. przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty: Henryk Sokołowski (w przypadku nieobecności – Barbara Bejger, Janusz Sołtys).

 

§ 2. Komisja działa w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz  trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1587).

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 06-06-2019 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-06-2019 12:56