herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 217/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 217/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) i art. 593 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) oraz umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 3068/2018 z dnia 15.03.2018 r. zarządzam, co następuje:

            § 1. Wyrażam zgodę na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości na rzecz gminy – miasto Grudziądz, wpisanego w dziale III księgi wieczystej nr TO1U/00058894/5 prowadzonej dla nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Storczykowej, w obrębie 160, oznaczonych jako działki nr 90/1 o pow. 0,1030 ha, nr 90/3 o pow. 0,1015 ha, nr 90/4 o pow. 0,1013 ha i nr 90/5 o pow. 0,1015 ha, wobec spełnienia przez właściciela nieruchomości warunku zakończenia budowy.

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

            §    3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 07-06-2019 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-06-2019 12:57