herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 222/19 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

ZARZĄDZENIE NR 222/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 12 czerwca 2019 r.

 

w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do wykonywania czynności w sprawach z zakresu

 prawa pracy

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

     § 1. Upoważniam Pana Andrzeja Cherka Sekretarza Miasta do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

     § 2. Upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony, wygasa ono jednak z chwilą cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.

 

    § 3. Traci moc okólnik nr 6/97 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2019 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 25-06-2019 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 13:28