herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Audytor Wewnętrzny

Telefon +48 564510293

Audytor Wewnętrzny - Jadwiga Sulikowska

Do właściwości Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

1) opracowywanie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych;
2) sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na identyfikacji i analizie ryzyka;
3) przeprowadzanie zadań audytowych w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych;
4) przedstawianie Prezydentowi sprawozdań z przeprowadzanych zadań audytowych, w tym informacji o zagrożeniach wymagających podjęcia natychmiastowych działań zaradczych;
5) dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem jej adekwatności, skuteczności i efektywności;
6) monitorowanie wykonania zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzania audytu wewnętrznego;
7) wykonywanie czynności sprawdzających działania jednostek audytowanych w zakresie realizacji zaleceń audytu;
8) przedstawianie opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta;
9) opracowywanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
10) wykonywanie czynności w zakresie koordynowania kontroli zarządczej na poziomie gminy-miasto Grudziądz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-09-2019 08:21