herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej

Telefon +48 564510249

Dyrektor: Beata Szych

Referat Nadzoru Nad Szpitalem - NPG-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań należących do miasta jako podmiotu tworzącego Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu w sprawach związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi;
2) bieżące monitorowanie i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala.

Referat Nadzoru Nad Spółkami Miejskimi - NPG-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przekształconych jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek, w których miasto ma udziały lub akcje;
2) prowadzenie spraw przekształceń własnościowych jednostek organizacyjnych miasta;
3) monitoring procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych spółek prawa handlowego z udziałem miasta;
4) koordynacja i nadzór w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których miasto posiada udziały lub akcje;
5) analiza wyników gospodarczo-finansowych spółek komunalnych;
6) sporządzanie raportów i analiz finansowo-ekonomicznych dotyczących spółek z udziałem kapitału gminy-miasto Grudziądz;
7) opracowywanie dedykowanych poszczególnym spółkom wzorów analizy ekonomicznej, opracowywanie wyników oraz wniosków z tych analiz;
8) sporządzanie informacji oraz ostrzeżeń o zagrożeniach dotyczących sytuacji finansowej poszczególnych spółek;
9) przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji o działalności spółek komunalnych;
10) współpraca z zarządami i radami nadzorczymi;
11) inicjowanie działań doraźnych np. zwoływanie zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy;
12) przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii, informacji na zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy;
13) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów lub akcji miasta w spółkach prawa handlowego;
14) gromadzenie danych o spółkach, w których miasto posiada udziały lub akcje;
15) obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Grudziądza) w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy w spółkach, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały lub akcje;
16) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wnoszenia nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;
17) współpraca z zarządami spółek w zakresie przygotowania dokumentacyjnego i właściwego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, związanego z wniesieniem nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek.

Referat Analiz i Polityki Gospodarczej - NPG-III

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) opracowywanie analiz sytuacji gospodarczej miasta;
2) opracowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań na potrzeby Prezydenta oraz Rady;
3) zarządzanie sprawozdawczością Urzędu dla Głównego Urzędu Statystycznego;
4) opracowywanie Grudziądzkiego Informatora Statystycznego;
5) opracowywanie założeń społeczno-gospodarczych;
6) sporządzanie rocznego raportu z udzielonej przez Prezydenta pomocy publicznej za dany rok.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-09-2019 08:17