herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Wydział Kultury i Sportu

Telefon +48 566968690

Dyrektor:

Referat Sportu - KS-I

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej posiadających siedzibę na terenie miasta Grudziądza;
3) sprawowanie nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi i działalnością Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku;
4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej miejskiej bazy sportowej w Grudziądzu;
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie sportu i kultury fizycznej;
6) realizacja procedury udzielania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej;
7) rozliczanie i kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej;
8) udział w zadaniach publicznych dofinansowanych z budżetu gminy-miasto Grudziądz oraz ich kontrola;
9) realizacja procedury udzielania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień;
10) udział w posiedzeniach Komisji Sportu Rady Miejskiej Grudziądza;
11) obsługa organizacyjno-techniczna Rady Sportu przy Prezydencie Grudziądza;
12) współpraca z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się działalnością sportową;
13) tworzenie warunków materialnych oraz inicjowanie i koordynacja działalności sprzyjającej rozwojowi sportu;
14) koordynowanie działań związanych z organizowanymi imprezami i wydarzeniami sportowymi.

Referat Kultury - KS-II

Do właściwości Referatu należy w szczególności:

1) tworzenie warunków materialnych dla rozwoju kultury, sztuki i turystyki;
2) współorganizacja imprez i wydarzeń promujących miasto Grudziądz;
3) gromadzenie informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych itp. odbywających się w mieście;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz turystyki i krajoznawstwa;
5) realizacja procedury przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki oraz turystyki i krajoznawstwa;
6) rozliczanie i kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki oraz turystyki i krajoznawstwa;
7) realizacja procedury przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki przeznaczonych na realizację projektów artystycznych, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki oraz edukację artystyczną;
8) sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury (Centrum Kultury TEATR, Muzeum, Biblioteka Miejska);
9) prowadzenie osobowego funduszu wynagrodzeń jednostek kultury;
10) inicjowanie i organizacja imprez miejskich;
11) koordynacja imprez organizowanych w mieście.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-06-2019 16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-12-2019 16:10