herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 242/19 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 242/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 107/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostką organizacyjną Realizatora wskazaną do realizacji Programu jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.”;  

  1. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wykonanie Zarządzenia powierzam Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.”.

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 26-06-2019 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 13:50