herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 243/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń wychowawczych

ZARZĄDZENIE NR 243/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 25 czerwca 2019 r.

 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczeń wychowawczych

 

     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

      § 1. Upoważniam do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, do wydawania w tych sprawach  rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczeń wychowawczych niżej wymienione osoby:

1) Panią Jolantę Zarębską –  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu; 

2) Panią Monikę Łagodę – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

3) Pana Dariusza Nowickiego – Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

4) Panią Patrycję Błażyńską – Zastępcę Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

5) Panią Sylwię Noculak – Starszego Inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

6) Panią Ewelinę Czerwińską - Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;

7) Panią Monikę Witkowską - Podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych  i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

      § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

       § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 100/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych.

       § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 01-07-2019 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 13:50