herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 237/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 237/2019

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Na podstawie art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Pana ADAMA PRZYBORSKIEGO – KIEROWNIKA Biura Gospodarki Odpadami do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych.

 

§ 2. Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy pozostające we właściwości Biura Gospodarki Odpadami.

 

§ 3. Upoważnienie udzielone jest na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.

 

§ 4. Cofam upoważnienie udzielone zarządzeniem Prezydenta Grudziądza Nr 188/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r.

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 14 czerwca 2019 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 02-07-2019 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 13:44