herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 260/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz

                                        ZARZĄDZENIE  NR  260/19

                                       PREZYDENTA   GRUDZIĄDZA

                                                    z dnia  28 czerwca  2019 r.

                                                          w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości  położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz

       Na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 109 ust. 1 pkt  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z poźn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonać przysługującego gminie – miasto Grudziądz  prawa pierwokupu następujących nieruchomości położonych w Grudziądzu:

  1.  niezabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska   oznaczonej jako działka  nr 159/3 w obr. 141 o  powierzchni 3019 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00033725/9 jako własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym GENERON Spółka z o.o. siedzibą w Grudziądzu.
  2. niezabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna   oznaczonej jako działka  nr 159/1 w obr. 141 o  powierzchni 134 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW TO1U/00055854/2 jako własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym GENERON Spółka z o.o. siedzibą w Grudziądzu.

§  2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

    §   3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 03-07-2019 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 14:08