herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 263/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 263/19
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 35a ust. 1 pkt 7 lit b, c i d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926)

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa samoistnego do zawierania umów dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 35a ust. 1 pkt 7 lit b, c ,d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172):

  1. Pani Jolancie Zarębskiej – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Grudziądzu;
  2. Pani Monice Łagodzie – II Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje zawieranie umów dotyczących dofinansowania:

  1. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  3. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

§ 3. Pełnomocnictwo jest udzielane na czas nieokreślony.

§ 4. Odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 03-07-2019 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 14:06