herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 228/19 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Brzozowej

ZARZĄDZENIE Nr 228/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 17 czerwca 2019 r.      

 

w sprawie nabycia na rzecz gminy –  miasto Grudziądz nieruchomości położonej

w Grudziądzu  przy ulicy Brzozowej

 

            Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały                  Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Nabyć na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawo własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Brzozowej, oznaczonej jako działka nr 40/3 w obrębie 152 o powierzchni 0,0330 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00008116/3, na cele komunikacyjne – pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 210015C ulicy Brzozowej.

           § 2. Cena nabycia nieruchomości określonej w § 1 została uzgodniona z właścicielem w drodze negocjacji.

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

            § 4.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 03-07-2019 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 13:33