herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 211/19 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Programu Mieszkanie Plus

ZARZĄDZENIE NR  211/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 3 czerwca 2019 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Programu Mieszkanie Plus

 

 

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Zespół ds. przygotowania i realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Programu Mieszkanie Plus, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:

1) Tomasz Szczechowski, Skarbnik Miasta – Przewodniczący Zespołu;

2) Joanna Elszkowska, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.;

3) Agnieszka Bucka, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.;

4) Jarosław Murgała, Zarząd Dróg Miejskich;

5) Lilianna Kowalska, Wydział Finansowy;

6) Wojciech Witkowski, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;

7) Jacek Wrzos, Wydział Funduszy Europejskich – Wiceprzewodniczący Zespołu;

8) Joanna Wilamowska, Wydział Funduszy Europejskich – Sekretarz;

9) Iwona Strzyżewska, Biuro Prawne;

10) Romualda Rudnik, Biuro Zamówień Publicznych.

 

§ 2. Do zadań członków Zespołu będzie należało:

1) przygotowanie założeń finansowych i technicznych w zakresie realizacji projektu;

2) przygotowanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o wsparcie doradcze Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;

3) przeprowadzenie oceny efektywności przedsięwzięcia w ramach PPP w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób we ścisłej współpracy;

4) opracowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenie dialogu konkurencyjnego (zgodnie z ustawą o PPP).

§ 3. Zobowiązuję wszystkich kierowników i pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych do udzielania członkom Zespołu wszelkich informacji i wyjaśnień, udostępniania dokumentów oraz wydawania opinii, uzgodnień i decyzji związanych z projektem w terminie zapewniającym sprawną realizację nałożonych obowiązków.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 13:27