herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 235/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 235/2019

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 czerwca 2019 r.

 

 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Na podstawie art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Upoważniam Panią IWONĘ KLIMEK – PODINSPEKTORA w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych  do załatwiania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych oraz podejmowania czynności i podpisywania pism w zakresie spraw dotyczących Referatu Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych podczas nieobecności Kierownika Referatu.

 

§ 2. Upoważnienie udzielone jest na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.

 

§ 3. Cofam upoważnienie udzielone zarządzeniem Prezydenta Grudziądza Nr 276/2012 z dnia 2 lipca 2012 r.

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 14 czerwca 2019 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-07-2019 13:42