herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 258/19 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 258/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 2 pkt 1-3 Uchwały XLVII/39/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” zarządzam, co następuje:

       § 1. W Zarządzeniu Nr 73/19 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 2019 r.w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) realizatorze Programu – należy przez to rozumieć Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;”;

  1. § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wniosek o przyznanie Karty dla mieszkańców Grudziądza wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów lub Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.”;

  1. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierzam Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.”;

  1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
  2. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
  3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
  4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 11-07-2019 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 25-07-2019 11:35