herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 257/19 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora

ZARZĄDZENIE NR 257/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 7 pkt 2-4 Uchwały Nr XXXIII/4/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Seniora” zarządzam, co następuje:

       § 1. W Zarządzeniu Nr 38/17 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Realizatorze Programu – należy przez to rozumieć Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.”;

  1. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o przyznanie Karty dla mieszkańca gminy-miasto Grudziądz składa się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów lub Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.”;

  1. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierzam Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.”;

4) Załącznik Nr 1a otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

5) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

6) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 11-07-2019 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Milena Kubik 11-07-2019 12:03