herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

Na podstawie art. 10, 49 i 79 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza informuje, że w dniu 16 lipca 2019 r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z/s przy ul. Curie – Skłodowskiej 5 - 7, 86 – 300 Grudziądz, działającego jako Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 2 w Grudziądzu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 6/19 - obręb 014, położonej przy ul. Elbląskiej 2  w Grudziądzu.

Ustala się termin oględzin wnioskowanego drzewa do usunięcia na dzień 8 sierpnia 2019 r. na godzinę 9.00 przy ul. Elbląskiej 2  (dz. nr 6/19 – obręb 014) w Grudziądzu.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta  Grudziądza publicznie dostępnym wykazie danych:
www.bip.grudziadz.pl/ochrona środowiska/ pozwoleniaidecyzje/.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia- obwieszczenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie
3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32-36, pokój nr 11, tel. 56 45 10 260 w godzinach pracy Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 24-07-2019 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Hanna Lubiszewska-Gruszczyńska 24-07-2019 08:28