herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XIV/124/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników 2019-08-09 11:37
dokument UCHWAŁA NR XIV/123/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi na terenie miasta Grudziądza. 2019-08-09 11:36
dokument UCHWAŁA NR XIV/122/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2019-08-09 11:35
dokument UCHWAŁA NR XIV/121/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie gminy-miasto Grudziądz, od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-09 11:35
dokument UCHWAŁA NR XIV/120/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminęmiasto Grudziądz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-09 11:32
dokument UCHWAŁA NR XIV/119/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i procedury wyłonienia nabywcy udziałów gminy-miasta Grudziądz w spółce Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu 2019-08-09 11:29
dokument Uchwała Nr XXIV/59/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-10-18 12:41
dokument UCHWAŁA NR XIV/118/19 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-08-09 11:33