herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Śniadeckich 33 (dz. nr 41 obręb 106) w Grudziądzu.

Grudziądz, dnia 26.11.2019 r.

ŚRO-II.6131.153.2019.DW 

 

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

Na podstawie art. 10, 49 i 79 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza informuje, że w dniu 20 listopada 2019 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z/s przy ul. Moniuszki 13, 86 – 300 Grudziądz działającego, jako Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śniadeckich 33 w Grudziądzu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 41 - obręb 106, położonej przy ul. Śniadeckich 33  w Grudziądzu.

Ustala się termin oględzin wnioskowanego drzewa do usunięcia na dzień 10 grudnia 2019 r. na godzinę 08.30 przy Śniadeckich 33  (dz. nr 41 – obręb 106) w Grudziądzu.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta  Grudziądza publicznie dostępnym wykazie danych: www.bip.grudziadz.pl/ochrona środowiska/ pozwoleniaidecyzje/.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia - obwieszczenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32-36, pokój nr 10,  tel. 56 45 10 267 w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują:

  1. Spółdzielnia mieszkaniowa w Grudziądzu

ul. Moniuszki 13

86 - 300 Grudziądz

  1. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Wiśniewska 28-11-2019 07:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Marta Wiśniewska 28-11-2019 07:47