herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy ul. Bluszczowej, ul. Droga Mazowiecka, ul.Czarnieckiego

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje
do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, na których umieszczono nieruchomości, położone w Grudziądzu przy:

  1. ul. Bluszczowej, oznaczone jako działki nr 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/15, 61/16, 61/18, 61/19, 61/20, 61/22, obr. 160, KW nr TO1U/00019149/3, stanowiące teren dwufunkcyjny o funkcjach równorzędnych: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyłącznie w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej oraz usług, o ile nie będą źródłem uciążliwości (symbol 4MN/U). Nieznaczna część nieruchomości stanowiącej działki nr 61/20 i nr 61/22 przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną, końcowy odcinek ul. Powojowej, stanowiący dojście i dojazd do zamkniętych terenów kolejowych 21 TZ, zakończoną projektowanym placem manewrowym (symbol 011 KDW);

2) ul. Droga Mazowiecka, oznaczone jako działki nr 23/14, obr. 138, KW nr TO1U/00053028/9,
nr 23/15, obr. 138, KW nr TO1U/00053029/6, nr 23/16, obr. 138, KW nr TO1U/00053032/0, nr 23/17, obr. 138, KW nr TO1U/00053033/7 wraz z udziałami w drodze dojazdowej stanowiącej działkę
nr 23/21, obr. 138, KW nr TO1U/00052705/2, przeznaczone pod zabudowę usługową, obiekty produkcyjne oraz składy i magazyny (symbol 39 U/P i 41 U/P). W terenie 39 U/P istnieje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Nieznaczna część nieruchomości stanowiącej działkę nr 23/15 – przeznaczona jest pod infrastrukturę techniczną - elektroenergetyczną (stacja transformatorowa oraz napowietrzne linie wysokiego napięcia - symbol 38 E);

  1. ul. Czarnieckiego, oznaczonej jako działka nr 10/28 o pow. 0.1225 ha, obręb 96,
    KW TO1U/00058330/4, dla nieruchomości została wydana Decyzja nr 16/2017 z dnia 12.04.2017r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo – handlowego.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 03.01.2020 r. (poz. 1 i 2) oraz z dniem 10.01.2020r. (poz. 3) na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl  w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 14.02.2020 r. (poz. 1 i 2) oraz z dniem 21.02.2020 r. (poz. 3).    

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 4510277.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 15-01-2020 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 15-01-2020 09:55