herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Prezydent Grudziądza podaje do publicznej wiadomości informację, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia:

  1. w drodze przetargu nieograniczonego – ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego  

ul. Legionów 30a, lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 44,10m2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/2, o pow. 0.0410 ha, obręb 31, KW nr TO1U/00055071/9;

  1. w drodze przetargu nieograniczonego – ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego  

ul. Libelta 13, lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 50,80m2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 302/1 i nr 302/9 o łącznej pow. 0.1027 ha, obręb 108, KW nr TO1U/00054130/4;

  1. w drodze bezprzetargowej – sprzedaż lokalu użytkowego

lokal użytkowy nr 11 mieszczący się w budynku użytkowym, położonym w Grudziądzu przy ul. Ikara 4 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 21/705, o pow. 3305m², obręb 118, KW nr TO1U/00027892/5.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 10.03.2020 r. (poz. 1 i 2) i z dniem 18.03.2020 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ulicy Ratuszowej 1, a także zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje” → „gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl  w zakładce „dla inwestorów” → „gospodarka nieruchomościami” → „wykazy nieruchomości – sprzedaż”.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie w/w przepisów upływa z dniem 21.04.2020 r. (poz. 1 i 2) oraz z dniem 29.04.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (pok. 312), tel. 56 4510277.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 19-03-2020 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kudlewska 19-03-2020 13:52