herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-06-03 10:21
dokument Zarządzenie Nr 172/2020 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej OPEC GRUDZIĄDZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: ?Spółka?) 2020-05-29 14:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-05-29 12:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 170/20 w sprawie nabycia na rzecz gminy -miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Jaśminowej 2020-06-18 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/20 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2020-05-29 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-06-23 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-05-21 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2020-05-21 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 165 /20 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością gminy-miasto Grudziądz oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-06-04 09:25
dokument Zarządzenia Nr 164/2020 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Geotermii Grudziądz Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: ?Spółka?) pana Stanisława Zbrojkiewicza oraz powołania do składu Rady Nadzorczej Spółkipana Jacka Mazura 2020-05-15 14:53
dokument Zarządzenie Nr 163/2020 Prezydenta Grudziądza z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu (dalej: ?Spółka?) 2020-05-15 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 162 /20 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2020-05-14 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-05-15 07:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 160 /20 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 58 2020-05-13 14:22
dokument Uchwała Nr XV/42/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części zarządzenia Nr 159/20 Prezydenta Grudziądza z dnia 11 maja 2020 r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-06-08 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/20 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok 2020-05-14 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/20 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2020-05-11 10:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/20 w sprawie zawarcia umowy ustanowienia służebności gruntowej na rzecz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Głowackiego 2020-05-11 10:48
dokument Zarządzenie Nr 156/20 w sprawie zawieszenia działalności Żłobka Miejskiego Nr 1 w Grudziądzu 2020-05-08 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/2020 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 18 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprzedaży drewna pozyskanego z Lasów Komunalnych miasta Grudziądza, Leśnictwo Czerwony Dwór i z terenów miejskich. 2020-05-25 13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-05-12 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/20 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2020-05-06 14:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-05-12 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/20 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2020 rok 2020-05-12 08:48