herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/20/09 w sprawie upoważnienia Prezydenta Grudziądza do złożenia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco". 2009-05-25 11:49
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/19/09 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 2009-05-25 11:43
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/18/09 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami dla miasta Grudziądza 2009-2012" 2009-05-25 11:32
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/17/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2009-05-25 08:18
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/16/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę-miasto Grudziądz umowy o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009" oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. 2009-05-22 12:18
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/15/09 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza (E. Fieldorf "Nil") 2009-05-22 11:36
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/14/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/131/73 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 8 października 1973 r. 2009-05-22 11:30
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/13/09 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza (P. Jasienicy) 2009-05-22 11:30
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/12/09 w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu z ruchem okrężnym na terenie miasta Grudziądza (Wł. Andersa) 2009-05-22 11:20
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/11/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-07-24 10:34
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/10/09 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza 2009-05-20 08:30
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/9/09 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza 2009-05-20 08:30