herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/09 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2009 rok 2009-08-28 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2009-09-02 15:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-09-02 15:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz 2009-09-07 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/09 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółki z o.o. w Grudziądzu. 2009-08-28 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-09-02 15:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/09 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wyrażenia zgody na zakup oraz przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2009-08-28 09:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/09 w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu". 2009-09-11 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/09 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Podhalańskiej, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-09-02 15:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-08-28 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-08-28 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-08-28 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej 2009-09-07 13:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów wypłat w roku 2009 wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2009-08-28 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/09 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Grudziądza 2009-08-28 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 280/09 w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej szkołom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne. 2009-08-28 09:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/09 w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej szkołom niepublicznym o uprawnieniach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. 2009-08-28 09:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Kossaka. 2009-08-28 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 277/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-07-15 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-07-15 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/09 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-07-15 08:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Słowackiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-07-15 08:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 273/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Towarzystwa Jaszczurczego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-07-15 08:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-07-15 08:01