herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 355/09 w sprawie upoważnienia do wykonywania spraw należących do Prezydenta Grudziądza 2009-09-03 13:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 354/09 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2009-09-03 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 353/09 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2009 roku 2009-09-07 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 352/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-09-07 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 351/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2009-10-05 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 350/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chopina, zabudowanej garażem murowanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-09-10 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 349/09 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących wlasność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2009-09-10 12:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 348/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-09-10 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 347/09 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-05 12:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 346/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2009-10-05 11:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 345/09 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-10-05 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 344/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Prusa 10 2009-10-05 11:56
dokument ZARZADZENIE NR 343/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 309/09 z dnia 04 sierpnia 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-28 15:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 342/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 308/09 z dnia 04 sierpnia 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-28 14:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 341/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu 2009-08-28 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 340/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych "Bursa" w Grudziądzu 2009-08-28 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 339/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Grudziądzu 2009-08-28 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 338/09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu 2009-08-28 09:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 337/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 305/09 z dnia 04 sierpnia 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-28 14:54
dokument ZARZADZENIE NR 336/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 304/09 z dnia 04 sierpnia 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-28 14:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 335/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w księdze wieczystej KW15746 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2009-11-02 07:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 334/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2009-10-05 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 333/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 300/09 z dnia 04 sierpnia 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-28 14:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 332/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 299/09 z dnia 04 sierpnia 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-28 14:51
dokument ZARZADZENIE NR 331/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 298/09 z dnia 04 sierpnia 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-28 14:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 330/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 297/09 z dnia 04 sierpnia 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-28 14:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 329/09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 296/09 z dnia 04 sierpnia 2009 r. powołującego Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-28 14:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 328/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2009-10-05 11:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 327/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia... 2009-09-02 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 326/09 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu do wykonywania czynności w imieniu gminy-miasto Grudziądz 2009-08-28 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2009-09-07 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/09 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2009-09-07 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 50 2009-09-07 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-09-07 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-09-07 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2009-09-07 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-09-07 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-09-07 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/09 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2009-09-07 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2009-08-15 08:22