herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLIII/64/09 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 2009-11-17 12:28
dokument UCHWAŁA NR XLIII/63/09 w sprawie wypowiedzenia porozumienia zawartego pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a gminą Grudziądz i uchylenia uchwał 2009-10-01 08:18
dokument UCHWAŁA NR XLIII/62/09 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2009-10-29 09:02
dokument UCHWAŁA NR XLIII/61/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009 - 2013" 2009-09-30 13:18
dokument UCHWAŁA NR XLIII/60/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej 2009-11-16 12:47
dokument UCHWAŁA NR XLIII/59/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Droga Łąkowa, Zawiła, granicą administracyjną miasta, ogrodami działkowymi, okolicą skrzyżowania z ul.Parkową, ogrodami działkowymi i terenami produkcyjno-składowymi 2009-09-29 12:58
dokument UCHWAŁA NR XLIII/58/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-09-29 12:45
dokument UCHWAŁA NR XLIII/57/09 w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2009-09-29 12:24
dokument UCHWAŁA NR XLIII/56/09 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego, którego mandat wygasł 2009-09-29 12:17