herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLV/86/09 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy – miasto Grudziądz 2009-11-13 13:34
dokument UCHWAŁA NR XLV/85/09 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2009-11-13 10:40
dokument UCHWAŁA NR XLV/84/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy – miasta Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2009-11-13 08:17
dokument UCHWAŁA NR XLV/83/09 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2009-11-13 08:10
dokument UCHWAŁA NR XLV/82/09 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2009-11-13 07:56
dokument UCHWAŁA NR XLV/81/09 w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009 – 2015" 2009-11-12 13:22
dokument UCHWAŁA NR XLV/80/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: "Centrum – Południe 2" obejmującego obszar zawarty między ulicami Toruńską, Al. 23 Stycznia, ul. Focha i Rowem Hermana 2009-12-21 13:20
dokument UCHWAŁA NR XLV/79/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Tysiąclecia 105 2009-11-12 08:24
dokument UCHWAŁA NR XLV/78/09 w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Tysiąclecia 105 2009-11-12 08:18
dokument UCHWAŁA NR XLV/77/09 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy – miasto Grudziądz na udzielenie w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1351 C Zakurzewo – Mokre na odcinku o długości 1600m" współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 2009-11-12 08:13
dokument UCHWAŁA NR XLV/76/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok (inicjatywa klubu radnych PiS/RdG) 2009-12-29 09:16
dokument UCHWAŁA NR XLV/75/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-11-10 08:49