herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 535/09 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Orzeszkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

                  ZARZĄDZENIE  NR  535/09

            PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                             z dnia 3 grudnia 2009r.

 

 

w sprawie  oddania   w   dzierżawę,  w    drodze   bezprzetargowej    nieruchomości położonej w  Grudziądzu   przy  ulicy Orzeszkowej  oraz  sporządzenie  wykazu   nieruchomości   przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

           

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 35 ust 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr  261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami )  oraz § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/163/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 października 2005r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  Nr 124, poz. 2099 z 2005r.,  Nr 31, poz. 421  z  2008r.) zarządzam, co następuje:

                 

 

§ 1. 1. Przeznaczyć do oddania  w  dzierżawę,  w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Orzeszkowej w obr. 126, stanowiącą  działkę   nr 67/14, zapisaną w KW 19798, w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej będącej własnością wnioskodawcy i utworzenia zaplecza parkingowego.

2. Sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę określonej  w ust. 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie    zarządzenia    powierza    się     Naczelnikowi    Wydziału    Geodezji     i   Gospodarki  Nieruchomościami.

 

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 10-12-2009 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 16-12-2009 11:46