herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 542/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 542/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 07 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności gruntowej

 

 

            Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz położoną w Grudziądzu przy ul. Jana III Sobieskiego, oznaczoną jako działka nr 49 o powierzchni 817 m², w obrębie 132, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 19133.

 

            2. Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości stanowiącej działkę nr 79 o powierzchni 869 m2, w obrębie 132, zapisanej w księdze wieczystej KW 19133, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej uzyskują prawo do przejścia i przejazdu przez teren całej nieruchomości opisanej w ust. 1.

 

            3. Graficzny obraz służebności drogowej przedstawia załączona mapa.

 

            4. Wykonywanie służebności gruntowej następuje nieodpłatnie.

 

            5. Każdocześni właściciele nieruchomości władnącej mają obowiązek uczestniczenia w utrzymaniu drogi w należytym stanie i utrzymaniu porządku.

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji   i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 10-12-2009 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 16-12-2009 11:53