herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/114/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) na lata 2009 - 2013" 2009-12-29 09:24
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/113/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie gminy – miasto Grudziądz 2009-12-28 09:38
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/112/09 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Wiślanej, ul. Paderewskiego, ul. Łęgi z przeznaczeniem na prowadzenie targowisk miejskich 2009-12-30 07:58
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/111/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy – miasto Grudziądz 2009-12-29 11:31
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/110/09 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2009-12-30 07:51
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/109/09 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Grudziądzu 2009-12-30 08:06
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/108/09 w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie gminy miasto Grudziądz 2009-12-30 10:18
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/107/09 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. 2009-12-24 13:27
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/106/09 w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2010 rok 2009-12-24 13:06
dokument UXHWAŁA NR XLVIII/105/09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2009-12-30 10:44
dokument UCHWAŁA NR XLVIII/104/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok 2009-12-24 12:44