herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 557/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

ZARZĄDZENIE NR 557/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 14 grudnia 2009 r.

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008z późn. zm), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006 , Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Uchylam Zarządzenie Nr 401/08 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

    § 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie biuletynu informacji publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

    § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podania do publicznej wiadomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alina Obruszkiewicz 21-12-2009 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 22-12-2009 10:04