herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 545/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36

ZARZĄDZENIE Nr 545/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 9 grudnia 2009r.     

 

 

w sprawie  nabycia na rzecz gminy –  miasto   Grudziądz prawa własności  zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36

 

 

            Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia  22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z  2004 r. Nr 261,  poz. 2603  z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

           § 1. Nabycie na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 32-36, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/34 o powierzchni 0,2681 ha, obręb 63, zapisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW nr 1441, z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu.   

 

            § 2. Cena nabycia prawa własności nieruchomości określonej  w § 1 zostanie ustalona w drodze przetargu.  

 

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 30-12-2009 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-01-2010 09:27