herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 24/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-02-02 14:52
ZARZĄDZENIE NR 23/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2010-02-05 13:30
ZARZĄDZENIE NR 22/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-02-05 13:29
ZARZĄDZENIE NR 21/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Narutowicza 24 – Czarnieckiego 4. 2010-02-02 14:52
ZARZĄDZENIE NR 20/10 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącegosię w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Narutowicza 24 – Czarnieckiego 4. 2010-02-02 14:51
ZARZĄDZENIE NR 19/10 w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny stanu technicznego lokali wytypowanych do przekwalifikowania na lokale socjalne 2010-01-25 09:50
ZARZĄDZENIE NR 18/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2010-02-02 14:50
ZARZĄDZENIE NR 17/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2010-02-02 14:49
ZARZĄDZENIE NR 16/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-02-05 13:29
ZARZĄDZENIE NR 15/10 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wnioskowania o dokonanie zmiany w budżecie gminy-miasto Grudziądz 2010-01-25 09:49
ZARZĄDZENIE NR 14/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-02-02 14:48
ZARZĄDZENIE NR 13/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-02-02 14:48
ZARZĄDZENIE NR 12/10 w sprawie konkursu na udzielanie w 2010 roku świadczeń zdrowotnych z zakresu pogłębionej psychoterapii grupowej dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców Grudziądza 2010-01-26 12:39
ZARZĄDZENIE NR 11/10 w sprawie ustalenia terminów wypłat w roku 2010 wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych podległych gminie – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2010-01-25 09:48
ZARZĄDZENIE NR 10/10 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 15 lat, w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Łęgi, ul. Wiślanej, ul. Paderewskiego pod targowiska miejskie oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2010-02-05 13:28
ZARZĄDZENIE NR 9/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-02-05 13:25
ZARZĄDZENIE NR 8/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu zarządcy dróg publicznych na terenie Grudziądza w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie dochodzenia należności dotyczących strefy płatnego parkowania 2012-10-02 14:13
ZARZĄDZENIE NR 7/10 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Grudziądza w zakresie budowy, przebudowy i utrzymania zjazdów 2010-03-09 08:33
ZARZĄDZENIE NR 6/10 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Grudziądza 2010-03-09 08:31
ZARZĄDZENIE NR 5/10 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki zwykłej wpisanej w księdze wieczystej KW 26957 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2010-02-02 14:41
ZARZĄDZENIE NR 4/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Smoleńskiego 7 2010-02-05 13:22
ZARZĄDZENIE NR 3/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-02-02 14:40
ZARZĄDZENIE NR 2/10 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Hallera 45 2010-02-02 14:40
ZARZĄDZENIE NR 1/10 w sprawie zaciągnięcia w roku budżetowym 2010 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta 2010-01-25 09:47