herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 576/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 576/09
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 30 grudnia 2009r.
 
 
zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
 
            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art.2 pkt 2, art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXXIII/138/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zarządzam, co następuje:
 
     § 1. W Uchwale Nr XXXIII/138/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok (zmiana: Uchwała Nr XXXIV/3/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2009r., Uchwała Nr XXXV/5/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2009r., Uchwała Nr XXXIX/11/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2009r., Uchwała Nr XL/22/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 2009r., Uchwała Nr XLI/27/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 maja 2009r., Uchwała Nr XLII/35/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2009r., Uchwała Nr XLIII/58/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 sierpnia 2009r., Uchwała Nr XVLI/65/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 września 2009r., Uchwała Nr XLV/75/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 października 2009r., Uchwała Nr XLVII/88/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009 r., Uchwałą Nr XLVIII/104/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 16 grudnia 2009r., Uchwała Nr XLIX/115/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2009r., Zarządzenie Nr 79/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 lutego 2009r., Zarządzenie Nr 116/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 marca 2009r., Zarządzenie Nr 158/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2009r., Zarządzenie Nr 215/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 maja 2009r., Zarządzenie Nr 233/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 5 czerwca 2009r., Zarządzenie Nr 268/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 czerwca 2009r., Zarządzenie Nr 413/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 września 2009r., Zarządzenie Nr 457/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 października 2009r., Zarządzenie Nr 518/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 listopada 2009r.) wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      w § 1:
ust.1.
Dochody ogółem
357.830.593,00zł
 
zastępuje się kwotą
361.197.714,00zł
 
w tym:
 
 
 
1)dochody gminy
215.508.323,00zł
 
 
zastępuje się kwotą
215.737.241,00zł
 
 
w tym:
 
 
 
- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone
24.668.331,00zł
 
 
zastępuje się kwotą
25.010.766,00zł
 
 
 
 
 
 
2)dochody powiatu
142.322.270,00zł
 
 
zastępuje się kwotą
145.460.473,00zł
 
 
w tym:
 
 
 
- dotacje celowe na zadania zlecone
9.615.147,00zł
 
 
zastępuje się kwotą
12.749.391,00zł
 
 
 
 
ust.2.
 
1) dochody bieżące
309.204.365,00zł
 
 
zastępuje się kwotą
312.571.486,00zł
 
 
 
 
ust.3.
Wydatki ogółem
378.232.410,00zł
 
zastępuje się kwotą
381.599.531,00zł
 
w tym:
 
 
 
1) wydatki bieżące
301.096.945,00zł
 
 
zastępuje się kwotą
304.464.066,00zł
 
 
z tego:
 
 
 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
134.468.047,00zł
 
 
zastępuje się kwotą
137.588.220,00zł;
 
 
 
 
 
 
2)      w załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3)      w załączniku nr 2 „Plan wydatków bieżących na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4)      w załączniku nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
 
     § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 18-01-2010 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 25-01-2010 09:37