herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 561/09 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej

ZARZĄDZENIE Nr 561/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 grudnia 2009r.      

 

 

w sprawie nabycia  na  rzecz  gminy –  miasto Grudziądz    prawa własności

nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu  przy ulicy Akacjowej

 

 

 

       Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia  22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.  z  2004 r. Nr 261,  poz. 2603  z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

 

           § 1. Nabycie na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Akacjowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 73/1 o powierzchni 0,0145 ha, obręb 152, zapisanej w księdze wieczystej o oznaczeniu KW nr 4281. 

 

           § 2. Cena nabycia prawa własności nieruchomości określonej w § 1 została   uzgodniona z właścicielami w drodze negocjacji.

 

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji   i Gospodarki Nieruchomościami.

 

             § 4.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

 § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 29-01-2010 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 02-02-2010 14:35