herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 556/09 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Księcia Witolda 3

ZARZĄDZENIE NR  556 /09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

    z dnia  11 grudnia 2009 r.

 

w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na  nieruchomości  zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej  w Grudziądzu przy ul.Księcia Witolda 3

 

 

 

           Na   podstawie    art.  236  §  2  i   3  ustawy  z   dnia   23   kwietnia   1964 r. –   Kodeks  cywilny  ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1, art. 72 ust. 3 pkt. 4 i art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z  2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) oraz § 1 ust. 1 Uchwały  Rady  Miejskiej  Grudziądza  Nr  LI/889/98  z  dnia  22  kwietnia  1998 r. w  sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych ( Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.      Przedłużenie   prawa   użytkowania   wieczystego   ustanowionego  na  rzecz  Państwa  Jarosława i Zofii Smykowskich na   nieruchomości  stanowiącej   własność  gminy – miasto  Grudziądz, zabudowanej  budynkiem  mieszkalnym,  położonej  w  Grudziądzu   przy  ul. Księcia Witolda 3,  oznaczonej  jako działka  nr  13  o  powierzchni  0,0919 ha   w    obrębie    5,  dla    której    prowadzona   jest   księga  wieczysta KW TO 1U/00006415/5, do dnia  16 czerwca 2060 roku.

 

§ 2.      Wysokość   opłaty   rocznej  z   tytułu  użytkowania    wieczystego  nieruchomości  opisanej    w  §  1   ustalona  według   stawki    procentowej    wynosi    1%  ceny  nieruchomości  gruntowej,  a  termin jej wnoszenia upływa z dniem 31 marca każdego roku.

 

 

§ 3.      Wykonanie     zarządzenia    powierzam   Naczelnikowi    Wydziału   Geodezji    i  Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

§ 4.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 03-02-2010 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-02-2010 15:19