herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 568/09 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Karabinierów 4

ZARZĄDZENIE NR 568/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 22 grudnia 2009r.

 

 

w sprawie  ustalenia  ceny  oraz  udzielenia  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu  przy ul. Karabinierów 4

 

 

                Na podstawie art. 44 ust. 2 i art. 45  ust. 3  w związku z art. 47a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe ” (Dz. U. Nr 84, poz. 948  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Ustala się cenę sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w  budynku położonym w Grudziądzu  przy  ulicy  Karabinierów 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na kwotę 91.571,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jedentysięcypięćsetsiedemdziesiątjedenzłotych00/100).

           

            2. Obniża się ustaloną w ust. 1 cenę sprzedaży o 95 % do wysokości 4.579,00 złotych (słownie: czterytysiącepięćsetsiedemdziesiątdziewięćzłotych00/100) po uwzględnieniu 30- letniego okresu zatrudnienia Pana Zygmunta Predel w PKP – stacja Grudziądz oraz 34 - letniego okresu najmu lokalu.

 

            3. Udziela się nabywcom lokalu 25% bonifikaty od jego ceny sprzedaży ustalonej w sposób określony w ust. 2 w związku z jednorazową wpłatą należności, po uwzględnieniu której, ostateczna cena wyniesie 3.434,00 złotych (słownie: trzytysiąceczterystatrzydzieści czteryzłote 00/100).

 

            § 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

            § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 05-02-2010 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-02-2010 13:21