herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 186/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 2. 2010-06-08 09:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 185/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2010-06-30 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 184/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Pomorska 10. 2010-06-08 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 183/10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-06-01 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 182/10 w sprawie powołania całodobowych dyżurów w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2010-06-01 10:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 181/10 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, zagospodarowanej ogrodem działkowym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-06-30 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 180/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Tylnej, pod zaplecze budowy remontowanej ul. Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-06-30 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 179/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej 2010-06-16 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 178/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2010-06-16 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 177/10 w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu 2010-05-24 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 176/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ziemi Chełmińskiej 5. 2010-06-08 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 175/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ziemi Chełmińskiej 1. 2010-06-08 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 174/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Droga Pomorska 8 2010-06-08 09:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 173/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Ziemi Chełmińskiej 1 2010-05-19 12:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 172/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ziemi Chełmińskiej 1. 2010-05-19 13:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 171/10 w sprawie przekazania darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 2010-05-28 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 170/10 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 2010-05-19 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 169/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2010-05-19 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 168/10 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 40 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Sportowców 18 2010-05-21 13:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/10 w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenie form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2010 roku 2010-05-21 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 166/10 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej 2010-05-19 13:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 165/10 w sprawie przekazania darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 2010-05-28 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 164/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu 2010-05-19 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 163/10 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych 2010-05-19 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 162/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu 2010-05-19 13:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 161/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Grudziądzu 2010-05-19 13:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 160/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego 2010-06-16 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 159/10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu 2010-05-19 13:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 158/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Ziemi Chełmińskiej 3 2010-05-19 12:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 157/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ziemi Chełmińskiej 3. 2010-05-19 12:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 156/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Pomorska 8. 2010-05-19 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 155/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2010-05-19 12:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 154/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-05-19 12:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 153/10 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego 2010-05-19 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 152/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kujawskiej, zabudowanej kioskiem typu RUCH oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-05-19 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 151/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu 2010-05-19 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 150/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Grudziądzu 2010-05-19 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 149/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu 2010-05-19 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/10 w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 2010-05-19 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-05-19 12:43